Portefølje til Håndværk og Design undervisningen på VIA.
Herunder følger mit portefølje for modul 2.
Klik ind på de forskellige links, så åbner de i et nyt vindue.   
Studieprodukt 1 - Undervisningsforløb
Studieprodukt 2 - Tasker
Makerspace - Laserskærer
Makerspace - Skæreplotter
Maskinbroderi med effekter indrammet
Kasse med overraskelse
Overfladebehandling
Automata
Metalarbejde

Refleksion over klasseledelse i håndværk og design
Håndværk og designs identitet er forbundet med værksteder, hvor der i indretningen skabes muligheder for mange praktiske løsninger på en stillet opgave” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). Denne organisering stiller særlige krav til læreren som klasseleder i håndværk og design. Klasseledelse er en flerleddet størrelse, som udspiller sig mellem lærerne og eleverne samt undervisningens fælles tredje (Løw, 2015, s. 21). I relation til håndværk og design er rammeledelse et særligt aspekt, hvilket berører planlægning og forberedelse af alle sider af undervsiningen. I praksis opstår et pædagogisk dilemma mellem frihed og kontrol og mellem struktur og proces (Løw, 2015, s. 23). Gennem rammeledelse skal der skabes et rum, hvor der er frihed til at arbejde med kreative processer, men samtidig skal der også være kontrol og struktur i forhold til sikkerheden og læringsprocessen. Det kræver et didaktisk og pædagogisk overblik at balancere praksis, så rammesætningen fremmer elevernes arbejde, udvikling og læring. I forhold til at skabe et rum for kreative og innovative processer, skal man som lærer forholde sig tålmodigt og vejledende, mens man også skal skabe en struktur, som gør, at undervisningen udvikler eleverne. 
Klasseledelse i håndværk og design berører også lærerens ansvar i forhold til at skabe et inkludrende læringsmiljø i undervisningslokalet. “Et udviklende og inkludrende miljø må skabe meningsfulde, handlemuligheder, læringsaktiviteter og fleksible arbejdsformer med udgangspunkt i fællesskabet” (Nielsen, 2015, s. 34). Læreren skal dermed skabe et miljø med udgangsunkt i fællesskabet, hvor eleverne også har mulighed for at inspirere, støtte og hjælpe hinanden. Dette omhandler relationseldelse, og hvordan læreren tager et meransvar for relationerne i fællesskabet. Kompleksiteten og mangfoldigigheden, der ofte kendetegner undervisningen i håndværk og design, kræver, at eleverne også kan samarbejde og være medspiller ei forhold til hinandens læring. Læreren skal dermed skabe rammerne og fremme denne form for interaktion og samarbejde. Klasselederen må skabe et miljø og være en rollemodel i forhold til, hvordan samarbejdet i undervisningen skal fungere.

Litteraturliste

Børne- og undervisningsministeriet (2019). Håndværk og design. Faghæfte 2019. https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Fagh%C3%A6fte_H%C3%A5ndv%C3%A6rk%20og%20design_2020.pdf

Nielsen, J. (2015). Gode udviklings- og læringsmiljøer - det er noget, vi skaber sammen! I: O. Løw (Red.), Klasseledelse. Praktikbog 2. (s. 19-29). Akademisk Forlag.

Løw, O. (2015). Klasseledelse i skolen. I: O. Løw (Red.), Klasseledelse. Praktikbog 2. (s. 19-29). Akademisk Forlag.