Scrap figurer

Eleverne skal arbejde med figurer af forskellige slags, hvor udgangspunktet er at det skal laves af træ fra kassen med afskårede og kasserede træstumper. Eleverne skal i dette forløb arbejde med at fremstille og designe en figur ud fra helt konkrete stumper i forskellige former. I første omgang skal eleverne brainstorme og tegne skitser af figurer de kunne tænke sig at lave, herefter skal de finde de stumper de vil bruge, denne proces vil højest sandsynlig medføre at mange elever bliver nødt til at ændre og tilpasse deres skitser, så de passer til de tilgængelige stumper. Under hele forløbet er der udelukkende afskårede stumper, skruer, søm, lim, snor samt  metalstumper og rester til rådighed.

Efter eleverne har designet og lavet deres arbejdstegninger begyndes arbejdsfasen. Forud får arbejdsfasen stilles de tilgændelige redskaber frem, samt de tilgængelige værktøjer. I dette forløb må der udelukkende bruges en fuksvans samt en bore-/skruemaskine.

Når delene til deres figur er savet, skal de pudses fri for splinter. Nogle gange man man også få et helt andet og bedre udtryk hvis man runder de skarpe kanter lidt. Når delene er pænt pudset og skåret, skal eleverne dekorere hver del. Der skal laves ansigter mm. til dekorationen af delene bliver eleverne tvunget til at tænke kreativt og finde alternative løsninger, eftersom de kun har meget begrænsede redskaber til rådighed.

Efter hver del er blevet dekoreret, skal delene sættes sammen, til dette kan man vælge at skrue delene sammen, eller måske bruge snor.

Til sidst skal figurerne udstilles og fremlægges. 


Eleverne har arbejdet med meget begrænsede materialer og værktøjer gennem forløbet, hvor de er blevet tvunget ud i alternative løsninger. Efter fremlæggelserne laves en fælles opsamling på klassen, hvor der diskuteres hvad der har været udfordrende ved forløbet, samt hvilke begrænsninger og muligheder de forskellige benspænd har givet eleverne. Har de fuldt deres tegninger, eller har de været tvunget ud i at skulle tilpasse og omdesigne en eller flere gange?

Eleverne har 8 lektioner til opgaven. 

1-2. lektion: Planlægning, Skitsetegning mm. 
3-6. lektion: Værkstedsarbejde, færdiggørelse af grundfigur
7-8. lektion: Sidste detaljer på figuren, fremlæggelse samt evaluering.

Instruktionsvideo